THƯ BAN BIÊN TẬP
WEBSITE THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

Cùng với sự ra đời của Luật doanh nghiệp mới, hàng năm có hàng chục nghìn doanh nghiệp thuộc. mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động trên mọi lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân

Ðể hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong quá trình tìm kiếm bạn hàng, Công ty phát triển thông tin (IDC) - thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) - hàng năm xuất bản cuốn Danh bạ Doanh nghiệp Việt Nam (VBD), song ngữ Anh-Việt. Với hệ thống danh mục tra cứu đa chiều, cấu trúc khoa học, Danh bạ Doanh nghiệp Việt Nam cho phép người sử dụng dễ dàng và nhanh chóng tìm kiếm thông tin cần thiết của khoảng 20.000 doanh nghiệp đang hoạt động trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Chúng tôi tin tưởng rằng cuốn sách sẽ giúp ích cho các doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh.
Do số lượng doanh nghiệp hiện đang hoạt động rất lớn mà khuôn khổ cuốn sách có hạn vì vậy chúng tôi chỉ có thể giới thiệu lần lượt khoảng 20.000 doanh nghiệp trong mỗi lần xuất bản của Danh bạ Doanh nghiệp Việt Nam. Nếu quý doanh nghiệp chưa tìm thấy tên trong cuốn Danh bạ Doanh nghiệp Việt Nam 2007, Ban Biên tập hy vọng sẽ được giới thiệu thông tin của quý doanh nghiệp trong lần xuất bản tới.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng sai sót trong quá trình biên soạn là khó tránh khỏi, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp, xây dựng quý báu của quý vị để cuốn sách ngày một hoàn thiện hơn. Mọi ý kiến đóng góp cũng như các yêu cầu về cập nhật và tra cứu thông tin, kính đề nghị liên hệ:

Ban biên tập website Thương Mại Việt Nam