Quang cao giua trang phai

Cty TNHH cung cấp dịch vụ bảo vệ Đại Hoàng Nam

Địa chỉ: 3113 Bình Dương Highway, Phú Thọ Commune, Thủ Dầu 1 Town ,
Tỉnh/tp: Bình Dương
Điện thoại công ty: 650-3840605   
Fax công ty: 650-3840604   
Website công ty: N/A

Cty TNHH thương mại dịch vụ Tân Độ Lan

Địa chỉ: 38/A11 Group 3, An Phú Hamlet, Thuận An Dist. ,
Tỉnh/tp: Bình Dương
Điện thoại công ty: 3711696   
Fax công ty: 3711696   
Website công ty: N/A

Cty TNHH Yamato Protec Viet Nam

Địa chỉ: 30 Đại Lộ Độc Lập Kcn Vsip, Xã Bình Hòa, Huyện Thuận An ,
Tỉnh/tp: Bình Dương
Điện thoại công ty: 3782877   
Fax công ty: 3782880   
Website công ty: N/A

Cty CP bao bì số 1

Địa chỉ: Bình Phú Hamlet, Bình Chuẩn Commune, Thuận An Dist. ,
Tỉnh/tp: Bình Dương
Điện thoại công ty: 650-3788795   
Fax công ty: 650-3788764   
Website công ty: N/A

Cty CP PP Bình Dương

Địa chỉ: Lot 89, Sóng Thần 1 IZ., Dĩ An Townlet, Dĩ An Dist. ,
Tỉnh/tp: Bình Dương
Điện thoại công ty: 650-3732850   
Fax công ty: 650-3732851   
Website công ty: N/A

Cty CP thực phẩm Xanh

Địa chỉ: Thuận Giao Hamlet, Thuận An Dist. ,
Tỉnh/tp: Bình Dương
Điện thoại công ty: 650-3754082   
Fax công ty: 650-3753445   
Website công ty: N/A

Cty Fotai Việt Nam

Địa chỉ: Phú Hoà Ward, Thủ Dầu Một Town (731 Nguyễn Thái Bình Str.) ,
Tỉnh/tp: Bình Dương
Điện thoại công ty: 650-3832679   
Fax công ty: 650-3827197   
Website công ty: N/A

Cty sản xuất bao bì Alcamax

Địa chỉ: Việt Nam Singapore IZ, Bình Hòa Hamlet, Thuận An Dist. ,
Tỉnh/tp: Bình Dương
Điện thoại công ty: 650-3743469   
Fax công ty: 650-3782816   

Cty TNHH bao bì Cửu Đức

Địa chỉ: 3B Khánh Bình Str., Khánh Bình Hamlet, Tân Uyên Dist. ,
Tỉnh/tp: Bình Dương
Điện thoại công ty: 3652220   
Fax công ty: 3652216   
Website công ty: N/A

Cty TNHH bao bì Đông Nam Việt

Địa chỉ: Lot K2, Str. N7, Mỹ Phước IZ., Mỹ Phước Townlet, Bến Cát Dist. ,
Tỉnh/tp: Bình Dương
Điện thoại công ty: 650-3558067   
Fax công ty: 650-3558069   
Website công ty: N/A

Cty TNHH bao bì Học Thánh

Địa chỉ: Thuận Giao Hamlet, Thuận An Dist. ,
Tỉnh/tp: Bình Dương
Điện thoại công ty: 650-3717001   
Fax công ty: 650-3717003   
Website công ty: N/A

Cty TNHH bao bì Jing Ying

Địa chỉ: 2A Lam Thành Store, Dĩ An Townlet, Dĩ An Dist. ,
Tỉnh/tp: Bình Dương
Điện thoại công ty: 650-3732789   
Fax công ty: 650-3732799   
Website công ty: N/A

Cty TNHH bao bì Thành Phong

Địa chỉ: Viallage 1A, An Phú,An Phú Hamlet, Thuận An Dist. ,
Tỉnh/tp: Bình Dương
Điện thoại công ty: 650-3712205   
Fax công ty: 650-3712205   
Website công ty: N/A

Cty TNHH bao bì Việt

Địa chỉ: Group 1B, An Phú Hamlet, Thuận An Dist. ,
Tỉnh/tp: Bình Dương
Điện thoại công ty: 650-9255230, 6255230   
Fax công ty: 650-3740988   
Website công ty: http://www.vpack.com.vn

Cty TNHH bao bì Vina Shinlung

Địa chỉ: Đồng An IZ., Bình Hoà Hamlet, Thuận An Dist. ,
Tỉnh/tp: Bình Dương
Điện thoại công ty: 650-3743060   
Fax công ty: 650-3743061   
Website công ty: N/A

Cty TNHH Bình Nhật

Địa chỉ: 2/137 ấp Bình Thuận, xã Bình Nhâm, Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương ,
Tỉnh/tp: Bình Dương
Điện thoại công ty: 650-(0650)2247133, 2247100   
Fax công ty: 650-(0650)3743717   
Website công ty: N/A

Cty TNHH Box Pak Việt Nam

Địa chỉ: 22 Hữu Nghị Str., Vsip IZ., Bình Hòa Hamlet, Thuận An Dist. ,
Tỉnh/tp: Bình Dương
Điện thoại công ty: 650-3784490   
Fax công ty: 650-3784491   
Website công ty: N/A

Cty TNHH Br Vina

Địa chỉ: Group 6, Thới Hòa Hamlet, Bến Cát Dist. ,
Tỉnh/tp: Bình Dương
Điện thoại công ty: 650-3566792   
Fax công ty: 650-3566793   
Website công ty: N/A

Cty TNHH Cao Nguyên

Địa chỉ: Bình Phú Hamlet, Bình Chuẩn Commune, Thuận An Dist. ,
Tỉnh/tp: Bình Dương
Điện thoại công ty: 650-3788678   
Fax công ty: 650-3788679   
Website công ty: N/A

Cty TNHH Cheng Neng

Địa chỉ: Đồng An IZ., Bình Hòa Hamlet, Thuận An Dist. ,
Tỉnh/tp: Bình Dương
Điện thoại công ty: 650-3758518   
Fax công ty: 650-3758525   
Website công ty: N/A

Cty TNHH dịch vụ thương mại Trường Giang

Địa chỉ: 4/5 Hamlet 4, An Phú Ward, Thuận An Dist. ,
Tỉnh/tp: Bình Dương
Điện thoại công ty: 650-3710915, 3712652   
Fax công ty: 650-3710791   
Website công ty: N/A

Cty TNHH Đông Đô

Địa chỉ: Group 1B, An Phú Ward, Thuận An Dist. ,
Tỉnh/tp: Bình Dương
Điện thoại công ty: 650-3740108   
Fax công ty: 650-3740210   
Website công ty: N/A

Cty TNHH giấy bao bì Thái Nhất

Địa chỉ: Sub-hamlet 3A, Khánh Bình Hamlet, Tân Uyên Dist. ,
Tỉnh/tp: Bình Dương
Điện thoại công ty: 650-3652126   
Fax công ty: 650-3652129   
Website công ty: N/A

Cty TNHH gỗ Bình Minh

Địa chỉ: 951/13B Tân Long Str., Tân Đông Hiệp Commune, Dĩ An Dist. ,
Tỉnh/tp: Bình Dương
Điện thoại công ty: 650-3731151   
Fax công ty: 650-3731152   
Website công ty: N/A

Cty TNHH Hoà Phương

Địa chỉ: 19/2 Bình Đáng Str., Bình Hòa Ward, Thuận An Dist. ,
Tỉnh/tp: Bình Dương
Điện thoại công ty: 650-3743158   
Fax công ty: 650-3743158   
Website công ty: N/A

Cty TNHH Hưng Phát

Địa chỉ: Binh Thuan Group, Thuan Giao Hamlet, Thuan An Dist. ,
Tỉnh/tp: Bình Dương
Điện thoại công ty: 3718587   
Fax công ty: 3718586   
Website công ty: N/A

Cty TNHH in và bao bì Hưng Phú

Địa chỉ: Group 1A, An Phú Hamlet, Thuận An Dist. ,
Tỉnh/tp: Bình Dương
Điện thoại công ty: 3740527   
Fax công ty:    
Website công ty: N/A

Cty TNHH Jinn Jih Chung

Địa chỉ: D7,D8 Việt Hương IZ., Thuận Giao Hamlet, Thuận An Dist. ,
Tỉnh/tp: Bình Dương
Điện thoại công ty: 650-3718188   
Fax công ty: 650-3718186   
Website công ty: N/A

Cty TNHH Long Xương

Địa chỉ: Đồng An Village, Bình Hòa Hamlet, Thuận An Dist. ,
Tỉnh/tp: Bình Dương
Điện thoại công ty: 650-3782288   
Fax công ty: 650-3782289   
Website công ty: N/A

Cty TNHH Ming Kuan

Địa chỉ: Việt Hương IZ., Thuận Giao Hamlet, Thuận An Dist. ,
Tỉnh/tp: Bình Dương
Điện thoại công ty: 650-3743115   
Fax công ty: 650-3718738   
Website công ty: N/A