Quang cao giua trang phai

Cty CP thiết bị phòng cháy chữa cháy Hải Phòng

Địa chỉ: Hạ Đoạn 4, Hải An Dist. ,
Tỉnh/tp: Hải Phòng
Điện thoại công ty: 31-3639271   
Fax công ty: 31-3639271   
Website công ty: N/A

Cty CP xây lắp và phát triển công nghệ Duyên Hải

Địa chỉ: 492 Đà Nẵng Str., Hải An Dist. ,
Tỉnh/tp: Hải Phòng
Điện thoại công ty: 6265147   
Fax công ty: 6265147   
Website công ty: N/A

Cty TNHH dịch vụ bảo vệ Hoàng Gia

Địa chỉ: Km 92 Highway 5, Hùng Vương Ward, Hồng Bàng Dist. ,
Tỉnh/tp: Hải Phòng
Điện thoại công ty: 31-3798966   
Fax công ty: 31-3798941   
Website công ty: N/A

Cty TNHH thiết bị an toàn Hải Nam

Địa chỉ: 122/256 Lê Lợi Str., Ngô Quyền Dist. ,
Tỉnh/tp: Hải Phòng
Điện thoại công ty: 3854858   
Fax công ty: 3385485   
Website công ty: N/A

Cty TNHH thiết bị phòng cháy chữa cháy Duyên Hải

Địa chỉ: 3/178 Đông Hải Str., Ngô Quyền Dist. ,
Tỉnh/tp: Hải Phòng
Điện thoại công ty: 3731772   
Fax công ty: 3373177   
Website công ty: N/A

Công ty CP công nghiệp Việt Hoàng

Địa chỉ: Tam Hưng Hamlet, Thuỷ Nguyên Dist. ,
Tỉnh/tp: Hải Phòng
Điện thoại công ty: 031-3-675325   
Fax công ty: 031-3675357   
Website công ty: http://www.vihaco.com.vn

Cty bao bì Toàn Đạt

Địa chỉ: Vĩnh Niệm IZ, Vĩnh Niệm Ward, Lê Chân Dist. ,
Tỉnh/tp: Hải Phòng
Điện thoại công ty: 3870131   
Fax công ty:    
Website công ty: N/A

Cty CP bao bì P.P

Địa chỉ: 263 Trần Nguyên Hãn Str., Niệm Nghĩa Ward, Lê Chân Dist. ,
Tỉnh/tp: Hải Phòng
Điện thoại công ty: 31-3856861, 3856268   
Fax công ty: 31-3835506   
Website công ty: N/A

Cty CP bao bì Thuận Phát

Địa chỉ: Km 89, Str. New 5, Nam Sơn Hamlet, An Dương Dist. ,
Tỉnh/tp: Hải Phòng
Điện thoại công ty: 31-3377047   
Fax công ty: 31-3377047   
Website công ty: N/A

Cty CP bao bì xi măng Hải Phòng

Địa chỉ: 3 Hà Nội Str., Sở Dầu Ward , Hồng Bàng Dist. ,
Tỉnh/tp: Hải Phòng
Điện thoại công ty: 31-3382183   
Fax công ty: 31-3354027   
Website công ty: N/A

Cty CP in và bao bì

Địa chỉ: 30/78 Lê Lợi Str., Ngô Quyền Dist. ,
Tỉnh/tp: Hải Phòng
Điện thoại công ty: 31-3760479, 3760532, 3655108   
Fax công ty: 31-3760466   
Website công ty: N/A

Cty CP Lam Sơn

Địa chỉ: 414 Lê Thánh Tông Str., Đông Hải Ward, Hải An Dist. ,
Tỉnh/tp: Hải Phòng
Điện thoại công ty: 31-3397801   
Fax công ty: 31-3397801   
Website công ty: N/A

Cty CP sơn Sivicô

Địa chỉ: Vĩnh Niệm IZ., Vĩnh Niệm Ward, Lê Chân Dist. ,
Tỉnh/tp: Hải Phòng
Điện thoại công ty: 31-3742778   
Fax công ty: 31-3742779   
Website công ty: N/A

Cty CP Tân Việt Hưng

Địa chỉ: Km6 Highway 5, Hùng Vương Ward, Hồng Bàng Dist. ,
Tỉnh/tp: Hải Phòng
Điện thoại công ty: 3538037   
Fax công ty: 3538037   
Website công ty: N/A

Cty CP Thiên Chiều

Địa chỉ: Km9, Quán Toan Ward, Hồng Bàng Dist. ,
Tỉnh/tp: Hải Phòng
Điện thoại công ty: 31-3850948   
Fax công ty: 31-3749512   
Website công ty: N/A

Cty TNHH An Thịnh

Địa chỉ: Vĩnh Niệm IZ., Lê Chân Dist. ,
Tỉnh/tp: Hải Phòng
Điện thoại công ty: 31-3742833   
Fax công ty: 31-3742832   
Website công ty: N/A

Cty TNHH bao bì và in Thanh Duy

Địa chỉ: 10A Nguyễn Công Trứ Str., Lê Chân Dist. ,
Tỉnh/tp: Hải Phòng
Điện thoại công ty: 3527267   
Fax công ty: 3527146   
Website công ty: N/A

Cty TNHH Bảo Tiến

Địa chỉ: 208 An Đồng, An Đồng Hamlet, An Dương Dist. ,
Tỉnh/tp: Hải Phòng
Điện thoại công ty: 3871281   
Fax công ty:    
Website công ty: N/A

Cty TNHH giấy Phong Đài- Đài Loan

Địa chỉ: Nomura IZ., An Hưng Hamlet, An Dương Dist. ,
Tỉnh/tp: Hải Phòng
Điện thoại công ty: 31-3374319   
Fax công ty: 31-3374319   
Website công ty: N/A

Cty TNHH Hải Long

Địa chỉ: 109 Trường Chinh Str., Kiến An Dist. ,
Tỉnh/tp: Hải Phòng
Điện thoại công ty: 31-3876449, 3765566   
Fax công ty: 31-3837300   
Website công ty: N/A

Cty TNHH in Minh Anh

Địa chỉ: 155 Điện Nước Chinh Alley, Quán Trữ Ward, Kiến An Dist. ,
Tỉnh/tp: Hải Phòng
Điện thoại công ty: 31-3379006   
Fax công ty: 31-3367881   
Website công ty: N/A

Cty TNHH Kim Lai

Địa chỉ: 4/100 Trần Nguyên Hãn Str., Trần Nguyên Hãn Ward, Lê Chân Dist. ,
Tỉnh/tp: Hải Phòng
Điện thoại công ty: 31-3387044   
Fax công ty: 31-3387033   
Website công ty: N/A

Cty TNHH Nam Phương

Địa chỉ: 113 Phan Bội Châu Str., Hồng Bàng Dist. ,
Tỉnh/tp: Hải Phòng
Điện thoại công ty: 3838962   
Fax công ty:    
Website công ty: N/A

Cty TNHH Ojitex Hải Phòng

Địa chỉ: B1/2/718, Nomura IZ., An Hưng Hamlet, An Dương Dist. ,
Tỉnh/tp: Hải Phòng
Điện thoại công ty: 31-3374302   
Fax công ty: 31-3374302   
Website công ty: N/A

Cty TNHH thương mại và bao bì Tuấn Thịnh

Địa chỉ: 4/22 Alley 185 Tôn Đức Thắng Str., Lê Chân Dist. ,
Tỉnh/tp: Hải Phòng
Điện thoại công ty: 3857061   
Fax công ty: 3857061   
Website công ty: N/A

Cty xổ số kiến thiết và dịch vụ in Đà Nẵng

Địa chỉ: 18 Yên Báy, Hải Châu I Ward, Hải Châu Dist. ,
Tỉnh/tp: Hải Phòng
Điện thoại công ty: 511-3388656   
Fax công ty: 511-3388656   

Trung tâm hướng nghiệp sx kinh doanh Mây Tre

Địa chỉ: 382/10 Núi Thành Str., Hải Châu Dist. ,
Tỉnh/tp: Hải Phòng
Điện thoại công ty: 3821953   
Fax công ty: 3550695   
Website công ty: N/A

Xí nghiệp bao bì Hàng Hải

Địa chỉ: 67 Vạn Mỹ Str., Vạn Mỹ Ward, Ngô Quyền Dist. ,
Tỉnh/tp: Hải Phòng
Điện thoại công ty: 31-3765634   
Fax công ty: 31-3766048   
Website công ty: N/A

Cty CP thiết bị phòng cháy chữa cháy Hải Phòng

Địa chỉ: Hạ Đoạn 4, Hải An Dist. ,
Tỉnh/tp: Hải Phòng
Điện thoại công ty: 31-3639271   
Fax công ty: 31-3639271   
Website công ty: N/A

Cty CP xây lắp và phát triển công nghệ Duyên Hải

Địa chỉ: 492 Đà Nẵng Str., Hải An Dist. ,
Tỉnh/tp: Hải Phòng
Điện thoại công ty: 6265147   
Fax công ty: 6265147   
Website công ty: N/A